Dược phẩm

Công ty Dược Phẩm Phú Thọ Phân Phối sản phẩm Transamin của công ty Daiichi Pharmaceutical Co., Ltd. (Nhật Bản) ở thị trường Việt Nam.

Sản phẩm Transamin có 3 dạng :

  1. Transamin dạng viên 250mg
  2. Transamin dạng viên 500mg
  3. Transamin dạng Injection 250mg