Ra mắt ngân hàng dữ liệu ngành dược đầu tiên tại Việt Nam
  • 0
  • Huỳnh Nguyễn Hùng Nhân

Ra mắt ngân hàng dữ liệu ngành dược đầu tiên tại Việt Nam

Drugbank là ngân hàng dữ liệu ngành dược đầu tiên tại Việt Nam, giúp người dùng tra cứu thông tin thuốc và giúp cơ quan quản lý theo dõi lịch...

Xem thêm