Dược phẩm: Cuộc chiến giữa chuỗi và nhà thuốc
  • 0
  • Huỳnh Nguyễn Hùng Nhân

Dược phẩm: Cuộc chiến giữa chuỗi và nhà thuốc

Từ năm 2015, doanh thu ngành dược Việt Nam đã vượt 4 tỉ USD, dự báo sẽ tăng lên khoảng 10 tỉ USD vào năm 2020.Nguyễn Minh Hoàng, tài xế...

Xem thêm
Ngành dược Việt Nam, tiềm năng tăng trưởng hai chữ số và những điểm cần lưu ý
  • 0
  • Huỳnh Nguyễn Hùng Nhân

Ngành dược Việt Nam, tiềm năng tăng trưởng hai chữ số và những điểm cần lưu ý

Theo thống kê của Cục Quản lý Dược Việt Nam, ngành sẽ tăng trưởng tiếp tục hai con số trong vòng 5 năm tới và đạt 7,7 tỷ USD vào...

Xem thêm