Sôi động M&A ngành dược
  • 0
  • Huỳnh Nguyễn Hùng Nhân

Sôi động M&A ngành dược

Luật Dược sửa đổi có hiệu lực từ đầu năm 2017, ưu tiên cho các doanh nghiệp dược trong nước trong việc đấu thầu cung cấp thuốc cho các bệnh...

Xem thêm